Publication
Title
Het politiek zelfbewustzijn van ambachtslieden in Brabant: een langetermijnperspectief (dertiende - achttiende eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Noordbrabants historisch jaarboek / Noordbrabants Historisch Genootschap. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening; Stichting Zuidelijk Historisch Contact [Breda] - 's-Hertogenbosch, 1984, currens
Source (book)
Noordbrabants historisch jaarboek, 35
Publication
's-Hertogenbosch : Zuidelijk Historisch Contact , 2018
ISSN
0923-5817
Volume/pages
35 , p. 23-49
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.01.2019
Last edited 07.10.2022
To cite this reference