Publication
Title
Internationaal en Europees recht in turbulente tijden: een bescheiden pleidooi voor "schatbewaarders van solidariteit"
Author
Language
Dutch
Source (book)
Iuvenes dum sumus Lustrumalmanak Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen 1927-2017 / Bakker, M. [edit.]; et al.
Publication
Tilburg : Orangebooks , 2017
Volume/pages
p. 138-139
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.01.2019
Last edited 07.10.2022
To cite this reference