Publication
Title
Drugs- en alcoholregistratie bij weekendongevallen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Toximanie: de druggebruiker en de medische hulpverlener: boekdeel 2
Publication
s.l. : 1996
Volume/pages
p. 258-263
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference