Publication
Title
De luitenant-civil van de indaginghe te Gent en te Dendermonde: vorstelijke rechtbanken voor verbintenissen in Vlaanderen (16e-18e eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent: nieuwe reeks
Publication
1991
Volume/pages
45(1991), p. 155-176
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference