Publication
Title
Arbeidsherverdeling en emancipatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Arbeidsherverdelende programma's: instrumenten voor/tegen emancipatiebeleid? Werkboek in functie van studiedag op 8 juni 1996 / Vanherck, R. [edit.]
Publication
Antwerpen : 1996
Volume/pages
p. 5-32
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference