Publication
Title
Van verre: literatuur en telecommunicatie
Author
Language
Dutch
Source (series)
ALW-cahier , 12
Publication
Antwerpen : Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap, 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference