Publication
Title
Kaderwet: bevordering van de werkgelegenheid en preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Praktische gids bestuurders NV en vademecum voor de BVBA
Publication
1996
Volume/pages
583.5(1996.10.11)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.05.2017
To cite this reference