Publication
Title
Als de liefde niet blijft duren ...: het gezinsherenigingsleven van vreemdelingen nu ook aan het gelijkheidsbeginsel getoetst: commentaar op arrest nr. 4/63 van 9 januari 1996, Arbitragehof
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Antwerpen, 1980, currens
Publication
Antwerpen : 1996
ISSN
0771-1409
Volume/pages
(1996), p. 110-114
Note
General: Editoriaal
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference