Publication
Title
De historische ontwikkeling van de Vlaamse milieubeleidsplanning: deel 1
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Leefmilieu : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Leefmilieu. - Brussel, 1978 - 2002
Publication
Brussel : 1996
ISSN
0772-1110
Volume/pages
19(1996), p. 258-261
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference