Publication
Title
Over de verhouding tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke verjaring en over diskrepantie tussen burgerrechtelijke verjaringstermijnen onderling: twee arresten van het Belgisch grondwettelijk hof
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ars aequi. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 1996
ISSN
0004-2870
Volume/pages
(1996), p. p. 650-655
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference