Title
Het toepassingsgebied van het verbod van een uitdrukkelijk ontbindend beding in huurovereenkomsten: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 24 maart 1994)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
59(1995/1996) , p. 1452-1453
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle