Publication
Title
Het subsidiaire karakter van de rechtsvordering op grond van vermogensverschuiving zonder oorzaak: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 25 maart 1994)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1996
ISSN
1782-3463
Volume/pages
60(1996/1997), p. 46-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference