Publication
Title
Is de tuchtoverheid gebonden door de wijze waarop de strafrechter de feiten heeft beoordeeld?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 1996
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(1996), p. 105-114
Note
General: Noot onder R.v.St., De Munter, nr. 50.571, 5 december 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference