Publication
Title
Handelingen vatbaar voor beroep bij de Raad van State en foutieve informatieverstrekking hierover door het bestuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 1996
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(1996), p. 247-249
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference