Title
Het onmiddellijkheidsbeginsel in het strafproces: een anachronisme of een waarborg voor een kwalitatief goede rechtspleging
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
[*]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)