Publication
Title
De sanctionering van vormverzuimen: een dissenting opinion bij het voorstel van de Commissie Strafprocesrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het tweede voorontwerp van de Commissie Strafprocesrecht
Publication
Gent : Mys & Breesch, 1997
Volume/pages
p. 59-84
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference