Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- samenstelling van tijdvakken van verzekering- gezondheidstoestand bij aanvang van verzekering: Hof van Justitie 26 oktober 1995 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
60(1996/1997) , p. 1032-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle