Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- werkloosheidsuitkeringen- werknemer die woont in een andere dan de bevoegde staat: Hof van Justitie 1 februari 1996 (Europese rechtspraak in kort bestek)Sociale zekerheid migrerende werknemers- werkloosheidsuitkeringen- werknemer die woont in een andere dan de bevoegde staat: Hof van Justitie 1 februari 1996 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Faculteit Rechten
Social Competition and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
60(1996/1997), p. 1032-1033
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle