Publication
Title
Sociale zekerheid migrerende werknemers- gezinsbijslagen- werkloze wiens gezinsleden wonen in een andere dan de bevoegde staat: Hof van Justitie 29 maart 1996 (Europese rechtspraak in kort bestek)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1996
ISSN
1782-3463
Volume/pages
60(1996/1997), p. 1266-1267
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference