Title
Kapitaalverkeer, dienstenverkeer en leningsubsidies (noot onder H.v.J. EG, 15 november 1995, zaak C-484/93)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
59(1995/1996) , p. 1337-1339
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle