Publication
Title
De aansprakelijkheid van lid-staten wegens schending van het Europees Gemeenschapsrecht: recente ontwikkelingen (noot onder H.v.J. EG, 5 maart 1996, gev. zaken C-46/93 en C-48/93)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 1996
Volume/pages
(1996/1997), p. 88-91
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference