Publication
Title
Het gelijkheidsbeginsel in de ruimtelijke ordening en stedenbouw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
TROS: tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedebouw
Publication
1996
Volume/pages
(1996), p. 221-231
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference