Publication
Title
Onderling overleg over bezoldigingen van werkende vennoten onder het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 1996
Volume/pages
(1996), p. 26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference