Publication
Title
Verlenging van de aanslagtermijn bij bewijskrachtige gegevens
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Recente arresten van het Hof van Cassatie / België. Hof van Cassatie. - Gent, 1992 - 2001
Publication
Gent : 1996
Volume/pages
(1996), p. 341-342
Note
General: Noot bij Cass., 1 maart 1996
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference