Publication
Title
De Middelnederlandse mystieke literatur en de Moderne Devotie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 1997
ISSN
0778-8304
Volume/pages
6:1(1997), p. 3-18
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference