Publication
Title
De procesduur en de gerechtelijke achterstand herbekeken: een empirisch onderzoek bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1991
ISSN
1782-3463
Volume/pages
55:15(1991), p. 492-496
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference