Publication
Title
Het Arbitragehof en de opschortingsmogelijkheid door de Raad van State van de bevestigende beslissingen van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen / Feyter, de, K.
Publication
Brugge : Die Keure, 1995
Volume/pages
p. 75-98
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference