Publication
Title
Stedelijke randgebieden: het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen of wonen en werken in 2010 in het Antwerpse
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Planologisch nieuws : tijdschrift voor planning, ruimtelijke ordening, stedebouw & huisvesting / Vlaamse Federatie voor Planologie. - Gent, 1980 - 1999
Publication
Gent : Vlaamse Federatie voor Planologie, 1997
ISSN
0774-1537
Volume/pages
17:1(1997), p. 41-59
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference