Publication
Title
Cyriel Buysse en het saint-simonisme: een ideeënhistorische studie van een aantal vroege werken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. - Gent, 1985 - 2014
Publication
Gent : 1991
ISSN
0772-1455
Volume/pages
7(1991), p. 37-85
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference