Publication
Title
De volksmissie als pastorale strategie: de missie-activiteiten van de redemptoristen in Vlaanderen, 1918-1940
Author
Language
Dutch
Source (book)
De dynamiek van religie en cultuur / Monteiro, M. [edit.]
Publication
Kampen : Kok, 1993
Volume/pages
p. 107-122
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference