Publication
Title
De maatschappelijke betekenis van de collectieve religieuze rituelen der Antwerpse handwerksgezellen (18de-19de eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek
Publication
1996
Volume/pages
(1994-1995), p. p. 29-32
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference