Publication
Title
De gemeentelijke belastingen en retributiesystemen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval: enquêteresultaten
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper / UFSIA, Departement Studiecentrum Technologie, Energie en Milieu , 4
Publication
Antwerpen : 1997
Volume/pages
66 p.
Note
With: bijlage
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference