Publication
Title
De onmeetbaarheid van de geest: Husserls project van een fenomenologische fundering van de geesteswetenschappen
Author
Language
Dutch
Publication
Assen : Van Gorcum, 1992
ISBN
90-232-2722-0
Volume/pages
174 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference