Publication
Title
De historische taalkunde op nieuwe wegen?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie = Bulletin de la Commission royale de toponymie et de dialectologie
Publication
1997
Volume/pages
69(1997), p. 201-224
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference