Title
De historische taalkunde op nieuwe wegen?
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie = Bulletin de la Commission royale de toponymie et de dialectologie
Volume/pages
69(1997) , p. 201-224
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle