Title
Naschrift: de namen Ossendrecht en Berendrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Volume/pages
17(1995) , p. 79-83
ISSN
0167-5257
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle