Publication
Title
De Europese Gemeenschap als economische macht in het internationaal handelsverkeer
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper / UFSIA, Centrum voor Bedrijfseconomie en Bedrijfseconometrie , 163
Publication
Antwerpen : 1992
Volume/pages
23 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference