Publication
Title
De wereldgeschiedenis door de ogen van een Eindhovenaar. Naar aanleiding van Florarium temporum (Bloemhof der tijden): een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het klooster Mariënhage bij Eindhoven, editie en gedeeltelijke vertaling door Willem Erven, onder redactie van Nico Pijls, Nico Arts en Lauran Toorians
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. - Hilversum, 1994, currens
Publication
Hilversum : Verloren , 2020
ISSN
0929-8592
Volume/pages
27 :1 (2020) , p. 75-78
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.05.2021
Last edited 07.10.2022
To cite this reference