Publication
Title
Over bestaansonzekerheid en armoede bij zieken, gehandicapten en arbeidsongeschikten
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid, 1996
Volume/pages
11 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference