Publication
Title
Accentuele grilligheid of systeem? Kleine bijdrage tot de kennis van accentuering van Antwerpse en Zuidnederlandse (samengestelde) toponiemen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Publication
Leuven : 1991
ISSN
0167-5257
Volume/pages
23:1-4(1991), p. 146-193
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018