Publication
Title
Ter wille van mensen: bijdragen van prof. Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Maklu, 1997
ISBN
90-6215-569-3
Volume/pages
334 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference