Publication
Title
Bij het emeritaat van Fernand Van Neste s.J.
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ter wille van mensen: bijdragen van prof. Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat
Publication
Antwerpen : Kluwer, 1997
Volume/pages
p. 9-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference