Publication
Title
De school komt tot haar profiel: het semantisch differentiaal als mapping techniek voor schoolanalyse
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen / Corte, de, E. [edit.]
Publication
Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 1997
Volume/pages
p. 338-340
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference