Publication
Title
IZES, een instrument voor zelfevaluatie van scholen: de beleidscontext, de ontwikkeling en toetsing van het instrument en de beleidsimplicaties
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 1997
ISSN
0778-0443
Volume/pages
1(1997/1998), p. 12-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference