Publication
Title
Van speculatie naar empirie: bevindingen van onderzoek naar schaalvergroting in een internationale context
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 1997
ISSN
1780-7514
Volume/pages
75:1/2(1997), p. 27-43
Note
General: Themanummer "Hoe groot wordt mijn school? Over samenwerking, samenwerkingsverbanden en schaalvergroting"
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference