Publication
Title
Schooldirecties versus publieke opinie: een vergelijking van opinies over onderwijs
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Departement Onderwijs, Afdeling Begroting en Gegevensbeheer, 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference