Publication
Title
Scholen op zoek naar hun kwaliteit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vereniging voor Onderwijsresearch: Divisie Beleid en Organisatie in het Onderwijs
Publication
1997
Volume/pages
3:2(1997), p. 4-5
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference