Title
Veen, ven en Peel
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Source (journal)
Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. - Leuven, 1969 - 2010
Volume/pages
29(1997) :1-2 , p. 31-61
ISSN
0167-5257
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)