Publication
Title
Wijzigingen in de Vreemdelingenwet m.b.t. asielzoek(st)ers en vluchtelingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum; Agentschap integratie & inburgering [Brussel] - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 1997
ISSN
0776-8605
Volume/pages
2(1997), p. 149-162
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference