Publication
Title
Godsdienstbeleving en individualisme in Europese en Noord-amerikaanse landen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Klasse der Letteren = Academiae analecta: Klasse der Letteren
Publication
1996
Volume/pages
58:1(1996), p. 43-68
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference