Title
Passies en morele sensibiliteit: David Hume als filosoof en moralist
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Philosophy
Publication type
doctoralThesis
Publication
Leuven :KUL, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, [*]
Volume/pages
282 p.,
General
Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de wijsbegeerte
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle