Publication
Title
Passies en morele sensibiliteit: David Hume als filosoof en moralist
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : KUL, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, 1997
Volume/pages
282 p.
Note
General: Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de wijsbegeerte
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.09.2013
To cite this reference